Ngữ Văn Lớp 8: [1] …….Xe chạy chậm chậm… Mẹ tôi cảm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp Tôi thở hồng hộc, trán đầm mỗ hỏi, và khi trèo lên xe,

Ngữ Văn Lớp 8: [1] …….Xe chạy chậm chậm… Mẹ tôi cảm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp Tôi thở hồng hộc, trán đầm mỗ hỏi, và khi trèo lên xe,

Ngữ Văn Lớp 8: [1] …….Xe chạy chậm chậm… Mẹ tôi cảm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp Tôi thở hồng hộc, trán đầm mỗ hỏi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại mẹ tôi vina kéo tay tôi. xoa đầu tôi hỏi, thì tôi hỏa lên khóc rồi của thể nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo
[2]- Con nin đi! Mợ đã về với các con rồi mà.
[3] Mẹ tôi lấy vật ảo nấu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mìn, làm nổi bật màu hồng của hai gò mà. Hay tại sự sung sướng bỗng được trong nhìn và ôm ấp cái hình hải máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đêm xe, đùi áp đủi mẹ tôi, đầu ngã vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xấu nhai trầu phủ ra lúc đỏ thơm thọ lạ thưởng ”
Câu hỏi 1: Gọi tên trường từ vựng ở câu [3] ??
Câu hỏi 2: Nêu nội dung chính ở đoạn văn [3] ??
Giúp em vớiViết một bình luận