Ngữ Văn Lớp 7: Văn học phê phán những kẻ thờ ơ hoặc nhẫn tâm chà đạp lên số phận con người Em hiểu thế nào về ý nghĩa câu nói trên hãy viết thêm 2 đế

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Văn học phê phán những kẻ thờ ơ hoặc nhẫn tâm chà đạp lên số phận con người
Em hiểu thế nào về ý nghĩa câu nói trên hãy viết thêm 2 đến 3 câu để nói lên ý nghĩa sâu sắc của nó nó

Trả Lời

  1. Tham khảo:
      Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người.  Vì vậy , nó đã phản ánh phê phán những kẻ thờ ơ , tàn nhẫn , nhẫn tâm chà đạp lên số phận con  người . Từ đó văn học đã lấy nó làm bài học giá trị đạo đức để con người noi theo .

    Trả lời
  2. Văn học là tấm gương phản ánh đời sống xã hội. Chính vì thế văn học phê phán dùng để phê phán những thói hư, tật xấu, những con người có thái độ thờ ơ, nhẫn tâm, chà đạp lên người khác. Văn học phê phán còn dùng để tố cáo chế độ xã hội mà nội dung văn bản đề cập đến, từ đó thể hiện giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc.

    Trả lời

Viết một bình luận