Ngữ Văn Lớp 7: Từ nội dung văn bản “Ca Huế trên sông Hương”. Hãy viết một Đoạn văn (từ 6-8 câu) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần phải làm gì để

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Từ nội dung văn bản “Ca Huế trên sông Hương”. Hãy viết một Đoạn văn (từ 6-8 câu) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần phải làm gì để giữ gìn những nét đẹp của văn hóa dân tộc (Trong đó có sử dụng dấu chấm lửng , dấu chấm phẩy , gạch chân chỉ rõ) KO CHÉP MẠNG100% nha . THANK

Trả Lời

  1. trong VB”CHTSH”-tác giả HÀ ÁNH MINH cho e hiểu đc vẻ dẹp của truyền thống của vn ta.với vai trò là 1 h/s e cần giữ gìn phát huy truyền thống ca huế.tích cực trao đổi hiểu biết của e về ca huế ,đến các bạn 5 châu,trân trọng giữ gìn ,gợi ca những nghệ sĩ,nghệ nhân có công giữ nét đẹp của ca huế.tích cực tham gia những lễ hôi truyền thống,trò chơi dân gian.tham quan chùa,tưởng nhớ công ơn cha ông.xây dựng VH sẵn sàng đấu tranh những hoạt động kém vắn hóa.đẩy mạnh các văn hóa tìm hiểu về văn hóa đất nước.chủ động sáng tạo tư duy trong tiên tiến của văn hóa.giữ gìn và phát huy bản săc văn hóa dân tộc ông cha ta đã để lai.<mới viết mong thông cảm>

    Trả lời

Viết một bình luận