Ngữ Văn Lớp 7: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
Câu 1.
Xác định câu rút gọn trong đoạn văn trên?
Câu 2.
Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3.
Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?

Trả Lời

 1. # em xinh nhu hoa voi than thai ice (Yah) Diu dang em buoc di vao trong Night Life (Oh!)…
  Câu 1. Câu rút gọn:
  + Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.
  + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
  + Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
  Câu 2.
  bb @ PTBĐC: Nghị Luận
  Câu 3.Nội dung chính của đoạn văn trên là: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Tinh thần ấy có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, để rõ ràng dễ thấy rằng, chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều đưa ra để trưng bày. Cũng như đưa ra tinh thần ấy ra cuộc kháng chiến.

  Trả lời
 2. @????????????????????????
  $\text{Câu 1:}$
  Câu rút gọn: 
  -Có khi…dễ thấy.
  Nhưng cũng có khi…trong hòm
  -Nghĩa là phải…kháng chiến.
  $\text{Câu 2:}$
  PTBĐ chính: Nghị luận 
  $\text{Câu 3:}$
  ND: Nhiệm vụ của Đảng ta về “Tinh thần yêu nước” 
  $#Hoctot$

  Trả lời

Viết một bình luận