Ngữ Văn Lớp 7: Tìm 4 từ ghép có tiếng thơm đứng trước chỉ mức độ khác nhau của loài hoa rồi phân biệt nghĩa của các từ này Giúp mik

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Tìm 4 từ ghép có tiếng thơm đứng trước chỉ mức độ khác nhau của loài hoa rồi phân biệt nghĩa của các từ này
Giúp mik với ạ

Trả Lời

 1. Bốn từ ghép có tiếng thơm đứng trước chỉ mức độ khác nhau của loài hoa là:
  1. Thơm nồng: Mùi thơm tỏa ra, xen lẫn mùi nồng nồng của một số loài hoa đặc trưng.
  2. Thơm dịu: Mùi thơm tỏa ra dịu nhẹ, dễ chịu, thư thái.
  3. Thơm ngát: Mùi thơm dễ chịu, tỏa hương bay xa.
  4. Thơm phức: mùi thơm tỏa mạnh ra xung quanh.
  $#Friendly$
   

  Trả lời

Viết một bình luận