Ngữ Văn Lớp 7: Sau khi học xong văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Chủ tịch Hồ Chí Minh), em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thốn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Sau khi học xong văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Chủ tịch Hồ Chí Minh), em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân ta? Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 8- 10 dòng.

Trả Lời

  1. Truyền thống yêu nước là một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Là những học sinh, những công dân Việt Nam chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống đó. Cần tích cực học tập, trau dồi kiến thức để bản thân ngày càng trưởng thành, vững vàng trong cuộc sống. Luôn luôn có tinh thần cầu tiến, học hỏi những kinh nghiệm, bài học quý báu từ người khác. Tích cực vận động sự đoàn kết, chung tay vì một xã hội phát triển lành mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực có âm mưu chống phá nền hòa bình cũng như sự phát triển của xã hội.
    Chúc bạn học tốt nha!

    Trả lời

Viết một bình luận