Ngữ Văn Lớp 7: qua văn bản sống chết mặc bay em hãy chứng minh làm sáng rõ bt lòng lang dạ sói của tên quan phụ mẫu

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: qua văn bản sống chết mặc bay em hãy chứng minh làm sáng rõ bt lòng lang dạ sói của tên quan phụ mẫu

Trả Lời

  1.  Sau khi học bài “Sống chết mặc bay” chắc không có mấy ai mà khồn nhận ra sự sống vô trách nhiệm, “lòng lang dạ thú” của tên quan phụ mẫu. Khi người dân đang tìm cách đắp đê chống lại bão lũ thì hắn đang ngồi chễm chệ ở nơi ăn toàn nhất để đánh tổ tôm. Hắn không quan tâm đến dân tình đang xôn xao, nháo nhác lên vì bão lũ, đối với hắn lúc này ván bài là quan trọng nhất. Khi có người bẩm báo đê có thể sẽ vỡ thì hắn gắt gỏng đuổi đi và tiếp tục ung dung chơi bài. Có thể thấy tên quan phụ mẫu này sống chỉ biết nghĩ cho bản thân, nghĩ cho ván bài sắp ù to mà bỏ mặt người dân lâm vào cảnh khốn đốn. Hắn không xứng làm quan phụ mẫu, không xứng làm cha mẹ của dân. Hán đúng là loại người sống vô trách nhiệm, “lòng lang dạ thú”. Những người như tên quan này phải bị lên án và bị trừng phạt.

    #xin 5*+hn
    #có dì sai mong thông cảm

    Trả lời

Viết một bình luận