Ngữ Văn Lớp 7: Viết một đoạn văn từ 5-7 câu suy nghĩ của em về đức tính giản dị

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

Viết một đoạn văn từ 5-7 câu suy nghĩ của em về đức tính giản dị

Trả Lời

  1. Giản dị là một đức tính tốt. Là một cách sống tự nhiên. Đó là cách sống phù hợp với nhiều người. Có rất nhiều người luôn mang một đức tính giản dị. Hãy luôn sống giản dị bạn nhé.

    Trả lời
  2. Đức tính giản dị là một đức tính tốt đẹp ở mỗi đời sống của con người cần mang theo mình. Là một cách sống tự nhiên không cầu kì. Khi giao tiếp thì chúng ta cần đức tính giản dị. Như bác Hồ cũng là một người mang một đức tính giản dị vậy. Chúng ta phải có một đức tính giản dị ấy.

    Trả lời

Viết một bình luận