Ngữ Văn Lớp 7: Trường em có tổ chức cuộc thi giải thích câu tục ngữ để tham gia và giải thích câu tục ngữ,em hãy tìm và giải thích hai câu tục ngữ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

Trường em có tổ chức cuộc thi giải thích câu tục ngữ để tham gia và giải thích câu tục ngữ,em hãy tìm và giải thích hai câu tục ngữ em tâm đắc nhất:

“lá lành đùm lá rách”

“thất bại là mẹ thành công”

(giải thích 2 câu tục ngữ trên vào 1 bài văn)

Trả Lời

  1. Câu tục ngữ lá lành đùm lá rách thể hiện sự yêu thương đùm bọc giữa con người với nhau người khỏe mạnh giúp đỡ người yếu hơn người giàu có giúp đỡ người khỏe hơn còn câu tục ngữ thất bại là mẹ thành công mang một ý nghĩa đừng nản lòng trước thất bại mà phải học tập rút kinh nghiệm thì thất bại sẽ dạy cho ta đạt kết quả cao hơn giỏi hơn

    Trả lời

Viết một bình luận