Ngữ Văn Lớp 7: LÚA Có hai hạt lúa nọ được giữa lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

LÚA

Có hai hạt lúa nọ được giữa lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân hình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới . Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mớiTìm trạng ngữ và đặt câu với trạng ngữ đó ?

Giúp vs ạ:>

Trả Lời

 1. Trạng ngữ đó là:Một hôm,Thời gian trôi qua
  Một hôm⇒Trạng ngữ chỉ thời gian
  Thời gian trôi qua⇒Trạng ngữ chỉ thời gian
  Đặt câu với Một hôm
  ⇒Một hôm,có một người công nhân đang quét dọn
  Đặt câu với Thời gian trôi qua
  ⇒Thời gian trôi qua,em đã trưởng thành nhờ sự chăm sóc của bố mẹ

  Trả lời

Viết một bình luận