Ngữ Văn Lớp 7: Cho luận điểm sau “Học phải gắn liền với hành với lao động” Tìm các luận cứ cho luận điểm trên và viết thành đoạn văn hoàn chỉ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7:

Cho luận điểm sau “Học phải gắn liền với hành với lao động”

Tìm các luận cứ cho luận điểm trên và viết thành đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 5 đến 7 câu.

Giúp em câu này với ạ.Em cảm ơn ạ.

Trả Lời

  1. Học phải gắn liền với hành, với lao động. Đúng là như vậy. Việc học không dừng lại ở tìm kiếm lí thuyết hay hiểu. Chúng ta cần phải thực hành, phải áp dụng kiến thức vào thực tế thì mới có giá trị. Khi chúng ta áp dụng kiến thức, ta sẽ nhớ bài, hiểu bài và đặc biệt, ta sẽ có cơ hội kiểm chứng kiến thức. Thực hành là việc quan trọng mà bạn cần phải thực hiện. Nếu chỉ có lí thuyết suông, chúng ta sẽ không thể đạt được mục tiêu cao nhất của việc học. 

    Trả lời
  2. học đi đôi với hành là một cách học rất quan trọng trong việc áp dụng kiến thức dễ hơn.nếu học đơn thuần chỉ là học trong lí thuyết thì những hình ảnh trong đầu của học sinh sẽ rất mơ hồ.thế nhưng nếu như vừa được học lý thuyết vừa được thực hành thì chúng em sẽ hiểu rõ hơn và dễ áp dụng vào cuộc sống hay bài kiểm tra hơn.khi học lý thuyết thì ta chỉ hiểu được một nửa của bài học nhưng khi thực hành với lý thuyết đã học thì các bạn học sinh sẽ hiểu được toàn bộ những kiến thức đã học.thế nên có thể thấy việc học phải gắn liền với hành và lao động là rất cần thiết để các em học sinh đạt tới cảnh giới cao nhất của việc học.

    Trả lời

Viết một bình luận