Ngữ Văn Lớp 7: “Mùa xuân là Tết triingf cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân ” . Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này? Vì s

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: “Mùa xuân là Tết triingf cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân ” . Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước ? ( Hãy viết thành bài văn giải thích )
Không chép mạng!!!

Trả Lời

  1. Mùa xuân là tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân“. Bácđã khuyên chúng ta về lợi ích của việc trồng cây. Mùa xuân là mùa của sức sống mới, mùa mà cây cối được hưởng thụ tiết trời ấm áp với những cơn mưa xuân nhè nhẹ, nhờ đó mà cây dễ dàng phát triển hơn.
    Vì Trong bốn mùa của đất nước, mùa xuân có khí hậu ấm áp, ôn hòa, có mưa xuân lất phất khiến đất đai tươi tốt, cây cối đâm chồi, nảy lộc xanh tươi. Do đó, mùa xuân là mùa thích hợp cho cây trồng phát triển.

    Trả lời

Viết một bình luận