Ngữ Văn Lớp 7: Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc đời hoa bên vệ đường.
Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. ()
Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.
Câu 1 Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2 Xác định nội dung đoạn trích?
Câu 3 Xác định và phân tích các biện pháp tu từ có trong câu văn: Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc đời hoa bên vệ đường.
Thông điệp mà tác giả muốn giử gắm trong đoạn trích là gì?

Trả Lời

 1. Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
  Câu 2:Nội dung: kể về số phận, cuộc đời các loài hoa.
  Câu 3: Biện pháp tu từ: Liệt kê có những bông hoa lớn vac có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm,có nhữnv bông nở muộn, có những đoá noa rực rỡ sắc màu, có những đoá hoa đơn sắc
  -> Tác dụng: liệt kê sự phong phú, đa dạng của các loài hoa với vẻ đẹp riêng.
  Câu 4: Thông điệp: dù bạn là ai, bạn như thế nào bạn vẫn là đoá hoa đẹp nhất. Hãy bung nở và toả hương thơm cho cuộc đời.

  Trả lời
 2. câu 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
  câu 2 Nội dung chính:
  +Khẳng định giá trị to lớn của cuộc đời con người qua hình ảnh cuộc đời của những bông hoa
  +Dù ở đâu con người đều là một bản sắc riêng của chính mình, bản sắc sáng ngời hay mù mịt con người đều là bản sắc riêng của họ.
  Câu 3 Biện pháp tu từ có trong câu văn:
  +Điệp ngữ: “Những bông hoa” ; “cũng có những” ; “có những”
  Tác dụng:Nhấn mạnh một điều rằng ở mỗi cuộc đời ai cũng có những may rủi, sướng hay khổ có khó khăn bị vùi dập căm ghét hay chà đạp
  => Mỗi con người đều có một cuộc đời mỗi số phận khác nhau như những bông hoa. Nhưng dù bất hạnh hay đau khổ ta vẫn phải sống phải thể hiện vẻ đẹp trong mình. Hãy tỏa sáng và là chính bạn. 
  flower 

  Trả lời

Viết một bình luận