Ngữ Văn Lớp 7: Lập dàn ý và viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Lập dàn ý và viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống

Trả Lời

 1. Dàn Ý Nghị Luận Về Vấn Đề Bảo Vệ Môi Trường
  1. Mở bài: 
  Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Vấn đề bảo vệ môi trường
  2. Thân bài: 
  a. Giải thích “môi trường” là gì?
  – Là toàn bộ vật chất, yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người (đất, nước, không khí, sinh vật, cơ sở hạ tầng kỹ thuật)
  b. Thực trạng môi trường hiện nay
  – Môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng nề: ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí, ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người.
  – Môi trường thay đổi dẫn đến sự nóng lên toàn cầu gây ra hiệu ứng nhà kính.
  c. Vì sao cần phải bảo vệ môi trường
  – Môi trường mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của con người.
  – Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan.
  – Môi trường ô nhiễm, con người bị ảnh hưởng về mọi mặt kinh tế, sức khỏe
  d. Biện pháp bảo vệ môi trường
  – Khai thác tài nguyên thiên nhiên đi đôi với bảo vệ
  – Sử dụng tài nguyên hợp lý, cải tạo môi trường
  – Giáo dục, tuyên truyền nhận thức về bảo vệ môi trường
  3. Kết bài: 
  Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường, rút ra bài học nhận thức và hành động

  Trả lời

Viết một bình luận