Ngữ Văn Lớp 7: Lập dàn ý cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Mọi người làm giúp mình với Lưu ý: Ko chép mạng

Ngữ Văn Lớp 7: Lập dàn ý cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. Mọi người làm giúp mình với Lưu ý: Ko chép mạng

Ngữ Văn Lớp 7: Lập dàn ý cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê.
Mọi người làm giúp mình với
Lưu ý: Ko chép mạng , chép mạng =bc
Cho tham khảo mạng nhưng ko được chép
Bài này trong sách giáo khoa ngữ văn 7
Giúp mình nhé mình năn nỉ
Mình cảm ơn ạViết một bình luận