Ngữ Văn Lớp 7: Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu: Con muỗi và bò đực Một con Muỗi nhỏ đậu trên sừng của một con Bò đực và cứ ở đó một khoảng

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:
Con muỗi và bò đực
Một con Muỗi nhỏ đậu trên sừng của một con Bò đực và cứ ở đó một khoảng thời gian khá lâu.
Khi cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ và định bay đi, nó nói với con Bò:
Anh có phiền gì nếu tôi bay đi bây giờ không?
Con Bò chỉ nhướng đôi mắt lên và trả lời không mấy vui vẻ:
Cũng thế cả thôi. Tôi không hề nhận ra khi anh bay đến, và khi anh bỏ đi tôi cũng sẽ không biết gì cả.
Truyện ngụ ngôn Aesop
Câu 1(0,5điểm). Xác địnhcác phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn?
Câu 2 (1,0điểm). Hãy chỉ ra và nêu rõ tác dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong đoạn trích ?
Câu 3 (1,0điểm). Chuyển câu chủ động sau thành câu bị động
Một con Muỗi nhỏ đậu trên sừng của một con Bò đực.
Câu 4(0,5điểm). Qua câu chuyện của con Muỗi, tác giả muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?
giúp minh với

Trả Lời

 1. Câu 1 :
  – Phương thức biểu đạt chính : tự sự
  Câu 2 :
  – Dấu ngạch ngang để trích lời nói trực tiếp của nhân vật
  Câu 3 :
  -> Một con bò đực bị một con muỗi nhỏ đậu trên sừng
  Câu 4 :
  – Tự tin là 1 phẩm chất đáng quý nhưng cũng có lúc tự tin thái quá sẽ biến ta trở thành người lố bịch. Con muỗi ở câu chuyện trên thông báo về sự tồn tại của nó nhưng đối với con bò thì nó không quan trọng. Đừng quá tự tin về  sự hiện diện của mình mà hãy khiêm tốn

  Trả lời

Viết một bình luận