Ngữ Văn Lớp 7: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ: a) Đầu …………. đuôi chuột c) Nước …………. lá khoai.

Ngữ Văn Lớp 7: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ: a) Đầu …………. đuôi chuột c) Nước …………. lá khoai.

Ngữ Văn Lớp 7: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ:
a) Đầu …………. đuôi chuột c) Nước …………. lá khoai.
b) Cá mè …………. lứa d) Chạy long …………. gáy

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ: a) Đầu …………. đuôi chuột c) Nước …………. lá khoai.”

 1. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ:
  a) Đầu …………. đuôi chuột
  c) Nước …………. lá khoai.
  b) Cá mè …………. lứa
  d) Chạy long …………. gáy
  => Giải đáp: 
  a. Đầu voi đuôi chuột
  -> Ý chỉ một điều gì có vẻ ban đầu rất to lớn, hoành tráng, nhưng kết thúc thì rất nhỏ bé.
  b. Cá mè một lứa.
  -> Chỉ những những người có chung một ý kiến, suy nghĩ, quan điểm với nhau.
  c. Nước đổ lá khoai.
  -> Ý chỉ sự khuyên can, dạy bảo không có ích lợi gì, có nói cũng không nghe.
  d. Chạy long tóc gáy
  -> Chỉ sự vội vã, khẩn trương, nhanh chóng, lo toan mọi việc.

  Trả lời
 2. a) Đầu voi đuôi chuột
  *Ý nghĩa :  Lúc khởi đầu có vẻ to tát, rầm rộ, nhưng khi kết thúc lại rất nhỏ bé, thậm chí là không có gì.
  b) Cá mè một lứa
  *Ý nghĩa : Tình trạng coi nhau cùng một hạng, không phân biệt trên dưới, không ai chịu ai 
  c) Nước đổ lá khoai
  *Ý nghĩa : Những lời dạy bảo, khuyên can đều chỉ là hoài công, không có tác dụng gì (tựa như nước đổ vào lá khoai không đọng lại được giọt nào, không thấm ướt lá mà chảy ngay đi hết)
  d) Chạy long tóc gáy
  *Ý nghĩa : Chạy vạy vất vả ngược xuôi để lo liệu việc cần kịp

  Trả lời

Viết một bình luận