Ngữ Văn Lớp 7: đặt 5 câu ghép đẳng lập và 5 câu ghép chính phụ rồi tìm các thành phần chính trong câu

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: đặt 5 câu ghép đẳng lập và 5 câu ghép chính phụ rồi tìm các thành phần chính trong câu

Trả Lời

 1. Chào em, em tham khảo gợi ý:
  1. Câu ghép đẳng lập
  – Mẹ thương con, mẹ yêu con.
  Chủ ngữ 1: mẹ; vị ngữ 1: thương con.
  Chủ ngữ 2: mẹ; vị ngữ 2: yêu con.
  – Mẹ đi làm, còn tôi đi học.
  Chủ ngữ 1: mẹ; vị ngữ 1: đi làm.
  Chủ ngữ 2: tôi; vị ngữ 2: đi học.
  – Bà là người mà tôi yêu thương nhất; còn mẹ là người mà tôi sợ nhất.
  Chủ ngữ 1: bà; vị ngữ 1: là người mà tôi yêu thương nhất.
  Chủ ngữ 2: mẹ; vị ngữ 2: là người mà tôi sợ nhất.
  – Bố tôi làm công nhân, còn mẹ tôi làm giáo viên.
  Chủ ngữ 1: bố tôi, vị ngữ 1: làm công nhân.
  Chủ ngữ 2: mẹ tôi; vị ngữ 2: làm giáo viên. 
  – Trời mưa to, gió thổi mạnh.
  Chủ ngữ 1: trời; vị ngữ 1: mưa to.
  Chủ ngữ 2: gió; vị ngữ 2: thổi mạnh.
  2. Câu ghép chính phụ
  – Vì trời mưa nên đường trơn.
  Chủ ngữ 1: trời; vị ngữ 1: mưa.
  Chủ ngữ 2: đường; vị ngữ 2: trơn.
  – Tuy nhà rất xa nhưng tôi luôn đi học đúng giờ.
  Chủ ngữ 1: nhà; vị ngữ 1: rất xa.
  Chủ ngữ 2: tôi; vị ngữ 2: luôn đi học đúng giờ.
  – Bà không chỉ hiền lành mà bà còn rất thông minh.
  Chủ ngữ 1: bà; vị ngữ 1: hiền lành.
  Chủ ngữ 2: bà; vị ngữ 2: rất thông minh.
  – Mặc dù mẹ tôi rất hiền nhưng những lúc tôi chưa ngoan, mẹ sẽ nghiêm lắm.
  Chủ ngữ 1: mẹ; vị ngữ 1: rất hiền.
  Chủ ngữ 2: mẹ; vị ngữ 2: sẽ nghiêm lắm.
  – Nếu tôi ngoan thì mẹ sẽ thưởng.
  Chủ ngữ 1: tôi; vị ngữ 1: ngoan.
  Chủ ngữ 2: mẹ; vị ngữ 2: sẽ thưởng. 

  Trả lời

Viết một bình luận