Ngữ Văn Lớp 7: con cò bay lả bay la theo câu quan họ bay ra chiến trường nghe ai hát giữa núi non mà hương đồng cứ rập rờn trong mây nghìn năm trên dà

Ngữ Văn Lớp 7: con cò bay lả bay la theo câu quan họ bay ra chiến trường nghe ai hát giữa núi non mà hương đồng cứ rập rờn trong mây nghìn năm trên dà

Ngữ Văn Lớp 7: con cò bay lả bay la
theo câu quan họ bay ra chiến trường
nghe ai hát giữa núi non
mà hương đồng cứ rập rờn trong mây
nghìn năm trên dài đất này
cũ sao được cánh bay la đà
cũ sao được sắc mây xa
cũ sao được khúc dân ca quê mình!
câu hỏi
tìm ít nhất một từ láy và một từ ghép đẳng lập có trong đoạn thơ
câu 2 tìm biện phấp nghệ thuật nổi bật và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 4 câu cuối đoạn trích trên

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: con cò bay lả bay la theo câu quan họ bay ra chiến trường nghe ai hát giữa núi non mà hương đồng cứ rập rờn trong mây nghìn năm trên dà”

 1.                 Câu 1 : Một từ láy và từ ghép đẳng lập ở đoạn thơ :
  + Từ láy : rập rờn ( láy phụ âm đầu ” r ” )
          → Thuộc kiểu từ láy bộ phận
  + Từ ghép đẳng lập : núi non 
          → Nghĩa của các tiếng đều bình đẳng ( không phân biệt )
                  Câu 2 : Biện pháp nghệ thuật tại bốn câu thơ cuối :
  Điệp ngữ : [ Cũ sao được ] ⇒ được lặp lại tổng cộng 3 lần
          → Phép điệp ngữ ” nối tiếp
         Tác dụng : Nhấn mạnh sự trường tồn , bất diệt của những câu hát dân ca thuở xưa . Nổi bật hoá sức sống mãnh liệt , không bao giờ bị lãng quên , lạc hậu cùng với niềm tin yêu nồng cháy , sự tự hào sâu sắc của tác giả dành cho các di sản ấy . Từ đó ca ngợi vẻ đẹp giản dị và vô cùng thiêng liêng của những giá trị văn hoá , truyền thống tốt đẹp . Bộc lộ vai trò , sức ảnh hưởng to lớn của điều cao cả ấy với cuộc sống và con người Việt Nam – gắn liền với quê hương , cội nguồn đất nước ta . Tạo cho câu thơ nhạc điệu hài hoà , giàu sức biểu cảm .

  Trả lời

Viết một bình luận