Ngữ Văn Lớp 7: Cho em hỏi một câu là câu: “Ôi tuyệt vời!” có phải câu đặc biệt không ạ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Cho em hỏi một câu là câu: “Ôi tuyệt vời!” có phải câu đặc biệt không ạ

Trả Lời

  1. “Ôi tuyệt vời!” 
    – Có là câu đặc biệt.
    – Bởi vì câu được lược bỏ các thành phần chính nhưng người nghe vẫn hiểu được câu nói/ nhắc đến ai.
    – Tác dụng: Dùng để bộc lộ cảm xúc.

    Trả lời

Viết một bình luận