Ngữ Văn Lớp 7: cho 1 ví dụ về phép liệt kê và dấu chấm lửng

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: cho 1 ví dụ về phép liệt kê và dấu chấm lửng

Trả Lời

  1. Trong đình, quan ngồi chễm chệ giữa sập cùng với các đồ vật sang trọng, đắt tiền như: Dao chuôi ngà, quản bút, tăm bông, đồng hồ vàng, ống thuốc bạc, ……
    Liệt kê: Bôi đậm
    Dấu chấm lửng: Gạch chân

    Trả lời

Viết một bình luận