Ngữ Văn Lớp 7: Chỉ ra thành phần biệt lập trong câu thơ sau : Tổ quốc tôi như một con tàu, Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Chỉ ra thành phần biệt lập trong câu thơ sau :
Tổ quốc tôi như một con tàu,
Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau.

Trả Lời

Viết một bình luận