Ngữ Văn Lớp 7: Câu trên đã được tác giả sử dụng vần gì? “Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát” (Nêu rõ ở đâu giúp mình ạ)

Ngữ Văn Lớp 7: Câu trên đã được tác giả sử dụng vần gì? “Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát” (Nêu rõ ở đâu giúp mình ạ)

Ngữ Văn Lớp 7: Câu trên đã được tác giả sử dụng vần gì?
“Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát”
(Nêu rõ ở đâu giúp mình ạ)

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Câu trên đã được tác giả sử dụng vần gì? “Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát” (Nêu rõ ở đâu giúp mình ạ)”

  1. câu trên sử dụng vần ô trong các từ “Lô”, “hò ô”
    => mục đích, tạo độ mở, độ ngân vang cho câu thơ giống như tiếng vang của câu hát, câu hò ô; tạo nhịp điệu, vần điệu cho câu thơ

    Trả lời

Viết một bình luận