Ngữ Văn Lớp 7: Cách lập dàn ý của một văn bản nghị luận

Ngữ Văn Lớp 7: Cách lập dàn ý của một văn bản nghị luận

Ngữ Văn Lớp 7: Cách lập dàn ý của một văn bản nghị luận

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 7: Cách lập dàn ý của một văn bản nghị luận”

 1. Mở bài: Đặt vấn đề cần chứng minh bằng cách giới thiệu về tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của vấn đề
  Thân bài: Chứng minh vấn đề nêu ra bằng hệ thống các luận điểm và luận cứ khách quan, chính xác.
  + Luận điểm 1: Các luận cứ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm 1
  + Luận điểm 2: Các luận cứ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm 2
  + Luận điểm 3: Các luận cứ và dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm 3
  …Luận điểm n
  Kết bài:
  – Khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề hay tầm quan trọng của vấn đề. -Mở rộng: Nêu ra bài học và đánh giá (Nếu có)

  Trả lời
 2. gồm 3 phần:
   Mở bài: Giới thiệu và định hướng triển khai vấn đề văn bản.
   Thân bài: Triển khai lần lượt các luận điểm, luận cứ trong văn bản
    Kết bài: Nhấn mạnh ý nghĩa của nó hoặc là mở rộng vấn đề đó.
  $#daothanhson187$

  Trả lời

Viết một bình luận