Ngữ Văn Lớp 7: Bài 2 : xác định nghĩa của từ CHÍN trong các câu sau : a, Vườn cam CHÍN đỏ b, Trước khi quyết định phải suy nghĩ cho CHÍN c, Ngượng CH

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: Bài 2 : xác định nghĩa của từ CHÍN trong các câu sau :
a, Vườn cam CHÍN đỏ
b, Trước khi quyết định phải suy nghĩ cho CHÍN
c, Ngượng CHÍN cả mặt
d, Cơm sắp CHÍN có thể dọn cơm được rồi

Trả Lời

 1. a. 
  – Từ ”chín” trong trường hợp này là nghĩa gốc, ý chỉ trạng thái của cam đã chín và đến mùa thu hoạch
  b.
  – Từ ”chín” trong trường hợp này có nghĩa là suy nghĩ thấu đáo, kĩ lưỡng, hiểu được mọi khía cạnh trước khi nói hoặc quyết định việc gì đó (nghĩa chuyển)
  c.
  – Từ ”chín” trong trường hợp này ý chỉ sự xấu hổ, ngại ngùng (nghĩa chuyển)
  d.
  – Từ ”chín” trong trường hợp này ý chỉ thức ăn đã được nấu kĩ, có thể ăn được 
  @LP

  Trả lời
 2. Bài 2
  a, Vườn cam chín đỏ. 
  -> Chín: chỉ mức độ phát triển của hoa quả, cây cối ở thời kì tốt nhất. 
  b, Trước khi quyết định phải suy nghĩ cho chín
  -> Chín: chỉ sự kĩ càng, cẩn thận trong lối suy nghĩ. 
  c, Ngượng chín cả mặt. 
  -> Chín: chỉ màu sắc của gương mặt đỏ ửng lên vì một lý do nào đó. 
  d, Cơm sắp chín có thể dọn cơm được rồi
  -> Chín: Chỉ thực phẩm đã được chế biến qua một cách kĩ lưỡng và có thể ăn được. 

  Trả lời

Viết một bình luận