Ngữ Văn Lớp 7: ai cũng có ước mơ. em cũng có ước mơ của riêng mình. ước mơ của em là gì và em sẽ thực hiện ước mơ đó như thế nào. hãy viết khoảng 4-6

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 7: ai cũng có ước mơ. em cũng có ước mơ của riêng mình. ước mơ của em là gì và em sẽ thực hiện ước mơ đó như thế nào. hãy viết khoảng 4-6 dòng trình bày suy nghĩ của em

Trả Lời

  1. Ước mơ-Đó là một thứ vĩ đại và làm nên một con người. Ước mơ cho ta sự cần cù, sự hạnh phúc. Một danh nhân đã nói rằng: “Kẻ khốn cùng nhất trên đời này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.” Vậy ước mơ là gì? Ước mơ là sự khao khát của con người, mong muốn về một vấn đề nào đó vượt quá khả năng, và hơn thế nữa là vượt ngoài tầm với của họ. Chắc bạn cũng có ước mơ nhỉ? Tối cũng vậy. Ước mơ của tôi là làm Một ước mơ mà em muốn theo đuổi tới suốt cuộc đời này đó chính là ước mơ trở thành bác sĩ được chữa bệnh cứu giúp cho mọi người xung quanh mình. 
    $Keen$

    Trả lời

Viết một bình luận