Ngữ Văn Lớp 6: Viết đoạn văn với chủ đề: sự khác biệt có nghĩa Giúp mình diiiii :'((

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Viết đoạn văn với chủ đề: sự khác biệt có nghĩa
Giúp mình diiiii :'((

Trả Lời

  1. Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa. Có thể chia sự khác biệt ra làm hai loại: vô nghĩa và có nghĩa. Nhiều người chọn thể hiện sự khác biệt qua cách ăn mặc, nói chuyện hoặc hành động. Nhưng thực chất, sự khác biệt này chỉ ở bề ngoài, đa số là bắt chước số đông. Sự khác biệt này hoàn toàn không đem lại ích lợi cho con người. Còn sự khác biệt có ý nghĩa, theo tôi cần phải xuất phát từ bên trong. Khi con người dám phá bỏ giới hạn của bạn thân, chấp nhận đương đầu thử thách để hướng đến một mục đích tốt đẹp. Chắc chắn, sự khác biệt có nghĩa đòi hỏi chúng ta cần phải có bản lĩnh, trí tuệ và sự tin tự. Bởi vậy, mỗi người hãy lựa chọn sự khác biệt có nghĩa.

    Trả lời

Viết một bình luận