Ngữ Văn Lớp 6: VIẾT ĐOẠN VĂN(5-7 CÂU) TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG PHÉP TU TỪ ĐIỆP NGỮ (KO CHÉP MẠNG, XIN CẢM ƠN ^^)

Ngữ Văn Lớp 6: VIẾT ĐOẠN VĂN(5-7 CÂU) TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG PHÉP TU TỪ ĐIỆP NGỮ (KO CHÉP MẠNG, XIN CẢM ƠN ^^)

Ngữ Văn Lớp 6: VIẾT ĐOẠN VĂN(5-7 CÂU) TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG PHÉP TU TỪ ĐIỆP NGỮ
(KO CHÉP MẠNG, XIN CẢM ƠN ^^)

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: VIẾT ĐOẠN VĂN(5-7 CÂU) TRONG ĐÓ CÓ SỬ DỤNG PHÉP TU TỪ ĐIỆP NGỮ (KO CHÉP MẠNG, XIN CẢM ƠN ^^)”

  1. “Đối tượng của văn học vốn là thân phận con người, nên chỉ có kẻ nào đọc và hiểu nó sẽ hóa thành không phải là một chuyên gia nghiên cứu văn học mà là một kẻ hiểu biết con người một cách sâu sắc” (Todorov).Quả thực, con người luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi đi đến của văn học. Với mỗi thế giới khác nhau của mỗi một tác phẩm, người đọc lại có một thể nghiệm riêng về con người. Và trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, nhà văn Lê Minh Khuê đã dùng ngòi bút của mình để mang đến những trang văn neo đậu mãi trong tâm hồn chúng ta về nhân vật Phương Định – một cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Đặc biệt, những phẩm chất tốt đẹp của cô hiện lên rõ nét trong đoạn trích “Tôi là con gái Hà Nội – không thấy mây và bầu trời đâu nữa”. 
    ĐÂY LÀ MỞ BÀI CỦA CHỊ TRONG BÀI PHÂN TÍCH NHÂN VẬT PHƯƠNG ĐỊNH TRONG NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI KHÔNG CHÉP MẠNG ĐÂU NHÉ ^^ CHO BÉ TRA CẢ CAI GG CŨNG K RA 

    Trả lời
  2. Tại sao thời xưa lại “Trọng nam khinh nữ”. Nữ có gì là thua nam? Nữ có gì là không tốt so với nam? Họ đương nhiên là không thua nam cái gì cả. Nam Nữ đều là người, họ đều phải được tôn trọng công bằng chứ! Các phụ nữ đều đi làm giúp ích cho đất nước, đều ngang hàng với mọi người. Thế tại sao họ không được tôn trọng? Vậy bạn hãy chớ nên khinh nữ trọng nam, hãy đối xử công bằng vì một xã hội tốt đẹp mai sau!

    Trả lời

Viết một bình luận