Ngữ Văn Lớp 6: …Về phần Vua Hùng, từ ngày đày cả gia đình An Tiêm ra đảo hoang, vua luôn nghĩ rằng An Tiêm đã chết rồi, đôi khi nghĩ tới vua cũng bù

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: …Về phần Vua Hùng, từ ngày đày cả gia đình An Tiêm ra đảo hoang, vua luôn nghĩ rằng An Tiêm đã chết rồi, đôi khi nghĩ tới vua cũng bùi ngùi thương xót. Cho đến một ngày, được thị thần dâng lên quả dưa lạ, vua ăn thấy rất ngon miệng bèn hỏi xem ai đã trồng ra giống dưa này. Biết được An Tiêm trồng, vua rất vui mừng cho quan lính đem thuyền ra đón cả gia đình An Tiêm trở về nhà. An Tiêm rất mừng rỡ, thu lượm hết những quả dưa chín đem về tặng cho bà con lối xóm. Còn một số quả An Tiêm giữ lại lấy hạt để gieo trồng. Đó chính là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta vẫn ăn ngày nay.
Về sau khắp nước ta đều có giống dưa hấu. Nhưng người ta nói chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả, vì nơi ấy xưa là hòn đảo An Tiêm ở, trải qua mấy nghìn năm nước cạn, cát bồi nay đã liền vào với đất.
(Trích truyện Mai An Tiêm)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể loại và phương thức biểu đạt của đoạn trích trên?
Câu 2. (1,5 điểm) Hãy xác định từ mượn và chỉ ra tác dụng của từ mượn trong câu văn sau: Về phần Vua Hùng, từ ngày đày cả gia đình An Tiêm ra đảo hoang, vua luôn nghĩ rằng An Tiêm đã chết rồi, đôi khi nghĩ tới vua cũng bùi ngùi thương xót.
Câu 3. (1,5 điểm) Cho biết nội dung của đoạn trích trên ?

Trả Lời

 1. Trả lời:
  Câu 1:
  PTBĐC: Miêu tả
  Câu 2:
  Từ mượn trong câu trên là:”bùi ngùi thương sót”
  -Tác dụng: Thể hiện cảm xúc của những bậc làm cha như Vung Hùng khi nghĩ rằng con cái của mình đã ko còn trên cõi đời này nữa.
  Câu 3:
  Nội dung của đoạn trích trên đã nói về việc Mai An Tiêm-Con trai của Vua Hùng bị đuổi ra đảo và đã có công trồng đc thứ quả lạ mà đến nay chúng ta gọi là quả dưa hấu.
  Nếu sai thì bao lại với mình nho <3
  Chúc cậu học tốt :3
  #Tramneee12 

  Trả lời

Viết một bình luận