Ngữ Văn Lớp 6: Vận dụng : Từ bài thơ ” Bắt nạt ” của Nguyễn Thế Hoàng Linh , em hãy trình bày 1 ý kiến về 1 hiện tượng đời sống đc gợi ra từ bài thơ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Vận dụng : Từ bài thơ ” Bắt nạt ” của Nguyễn Thế Hoàng Linh , em hãy trình bày 1 ý kiến về 1 hiện tượng đời sống đc gợi ra từ bài thơ trên
-> Hiện tượng : Bắt nạt trong trường học hiện nay

Trả Lời

  1.   Trong bài thơ, cụm từ “đừng bắt nạt” được lặp lại nhiều lần trong bài đã tạo nên sự hối thúc cấp bách, khẩn thiết trước một vấn đề hệ trọng cần ngăn chặn. Bài thơ đã đã khuyên nhủ mỗi người cần đối xử tốt với bạn bè, có thái độ hoà đồng và đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực những bạn yếu hơn mình. Qua đó, chúng ta cần có thái độ đúng đắn trước hiện tượng bắt nạt, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, hạnh phúc.
    Với giọng điệu hồn nhiên thân thiện, cách xưng hô gần gũi, tác giả đã khiến cho bài thơ nói đến vấn đề mang tính xã hội nhưng không mang nặng nề, có tính thuyết phục cao.

    Trả lời

Viết một bình luận