Ngữ Văn Lớp 6: PHẢN I. ĐỌC HIỆU: Cho đoạn văn sau: Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua có vẻ mâu thuẫn, phủ định lẫn nhau, nhưng suy nghĩ kĩ thì thấy chú

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: PHẢN I. ĐỌC HIỆU:
Cho đoạn văn sau:
Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua có vẻ mâu thuẫn, phủ định lẫn nhau,
nhưng suy nghĩ kĩ thì thấy chúng bổ sung cho nhau, làm cho nhận thức về việc
học thêm toàn diện. Biển học mênh mông, vai trò của người thầy có thể ví như
ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối, còn bạn là những người bạn đồng hành quan
trong để cùng ta chinh phục chân trời tri thức
Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn trích?
Câu 8. Chỉ ra một từ láy có sử dụng trong đoạn trích?

Trả Lời

 1. @ Nieso o
  text{Câu 7:}
  => Nội dung đoạn trích là: Ý nghĩa của việc học từ thầy và từ bạn, học từ thầy và từ bạn cần song hành với nhau để làm cho việc học thêm toàn diện. 
  text{Câu 8:}
  – Từ láy là từ có âm đầu, vần, thanh (một trong ba hoặc nhiều hơn) giống nhau, tạo ra một từ có nghĩa.
  – Một từ láy trong đoạn trích: Mênh mông (láy âm đầu).
  => Một từ láy trong đoạn trích là từ: Mênh mông.

  Trả lời

Viết một bình luận