Ngữ Văn Lớp 6: Viết 1 đoạn văn từ 5 -> 7 câu, nêu lên suy nghĩ của em về ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Trong đó có sử

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Viết 1 đoạn văn từ 5 -> 7 câu, nêu lên suy nghĩ của em về ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Trong đó có sử dụng ít nhất một câu có trạng ngữ.

Trả Lời

  1. Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    Trạng ngữ : xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập
    => trạng ngữ chỉ phương tiện 

    Trả lời

Viết một bình luận