Ngữ Văn Lớp 6: Trong hai câu thơ sau,nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật tu từ gì,nêu tác dụng: Lặng thầm thay những con đường ong bay/ M

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Trong hai câu thơ sau,nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật tu từ gì,nêu tác dụng:

Lặng thầm thay những con đường ong bay/ Men trời đất đủ làm say đất trời

Trả Lời

 1. Nhân hóa “Men trời đất đủ làm say đất trời”
  -> khiến câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm.
  Câu thơ để lại ấn tượng trong lòng người đọc.
  Khiến người đọc hình dung được vẻ đẹp trời đất.
  Khơi gợi tình yêu quê hương, thiên nhiên, đất nước. 

  Trả lời

Viết một bình luận