Ngữ Văn Lớp 6: Hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu suy nghĩ về vai trò của việc đọc sách. Trong đoạn văn có sử dụng từ mượn ( gạch chân và chú thích

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6:

Hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu suy nghĩ về vai trò của việc đọc sách. Trong đoạn văn có sử dụng từ mượn ( gạch chân và chú thích rõ ).

Trả Lời

  1. Đọc sách có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đọc sách giúp con người mở mang tri thức. Sách đưa ta về quá khứ xa xôi, đi đến miền miên viễn và giúp ta có hiểu biết về văn hóa, lịch sử, địa lý, khoa học. Trên những trang sách, ta thực hiện phiêu lưu đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và mở mang trí tuệ của mình. Có đọc sách ta mới có tri thức để gây dựng tương lai. Đồng thời, đọc sách còn giúp nâng con người ra khỏi cái tầm thường, nhỏ hẹp và tạo hành trang cho ta vững bước vào đời. 
    Từ mượn: miên viễn, phiêu lưu 

    Trả lời

Viết một bình luận