Ngữ Văn Lớp 6: Nói các ý chính của lí lẽ và bằng chứng sau, ( ý mình là rút nó ngắn lại nhưng vẫn giữ ý chính để mình để học ạ) – Lí lẽ 1: Mỗi người t

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Nói các ý chính của lí lẽ và bằng chứng sau, ( ý mình là rút nó ngắn lại nhưng vẫn giữ ý chính để mình để học ạ)
– Lí lẽ 1: Mỗi người trong đời, nếu không có một người thầy hiểu biết, giàu kinh nghiệm truyền thụ, dìu dắt thì khó làm nên một việc gì xứng đáng, dù đó là nghề nông, nghề rèn, nghề chạm khắc, hoặc nghiên cứu khoa học.
– Bằng chứng 1: danh họa Lê-ô-rơ-đô Đa Vin-chi nổi tiếng thế giới nếu không có sự dẫn dắt của thầy Ve-rốc-chi-ô thì dù có tài năng thiên bẩm cũng khó mà thành công.
– Lí lẽ 2: Thói thường người ta chỉ nhận những đấng bề trên là thầy mà không nhận ra những người thầy trong những người bạn cùng lớp, cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp của mình.
– Bằng chứng 2: đưa ra những lợi ích của việc học từ những người bạn cùng lớp, cùng trang lứa, cùng hứng thú, cùng tâm lí thì việc học hỏi, truyền thụ cho nhau có phần thoải mái, dễ chịu hơn. Thảo luận nhóm là một phương pháp học từ bạn hiệu quả để mỗi thành viên đều tích luỹ được tri thức cho mình.

Trả Lời

  1. – Lý lẽ 1: Mỗi người trong đời, cần có một người thầy đủ hiểu biết, giàu kinh nghiệp truyền thụ thì khó có thể thành công, dù đó có là ngành nghề gì đi chăng nữa.
    – Bằng chứng 1: Thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi nhờ có sự dìu dắt của người thầy nên mới có thể trở thành một trong những họa sĩ vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.
    – Lý lẽ 2: Thầy không chỉ là những đấng bề trên mà có thể là những người bạn cùng lớp, cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp.
    – Bằng chứng 2: Việc học tập từ những người bạn cùng trang lứa, cùng hứng thú, cùng tâm lí thì sẽ giúp việc học tập sẽ hiệu quả và thoải mái hơn.

    Trả lời

Viết một bình luận