Ngữ Văn Lớp 6: I.Đọc – hiểu : Văn bản Lẵng quả thông, Con muốn làm một cái cây, Và tôi nhớ khói, Cô bé bán diêm 1.Nhận biết tên văn bản, tác giả, thể

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: I.Đọc – hiểu : Văn bản Lẵng quả thông, Con muốn làm một cái cây, Và tôi nhớ khói, Cô bé bán diêm
1.Nhận biết tên văn bản, tác giả, thể loại, phương thức biểu đạt, nhân vật, ngôi kể, sự việc, đề tài, chủ đề, nội dung, nghệ thuật,
2. Nhận biết, nêu khái niệm, tác dụng của:
Từ đa nghĩa, từ đồng âm, Lựa chọn cấu trúc câu.

Trả Lời

Viết một bình luận