Ngữ Văn Lớp 6: hiện nay các nhà trường đều phát động phong trào “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” . Em hãy

Ngữ Văn Lớp 6: hiện nay các nhà trường đều phát động phong trào “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” . Em hãy

Ngữ Văn Lớp 6: hiện nay các nhà trường đều phát động phong trào “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” . Em hãy chia sẻ những việc làm của bản thân để hưởng ứng phong trào trên

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: hiện nay các nhà trường đều phát động phong trào “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ” . Em hãy”

  1. Em đã và sẽ có những hành những động cụ thể để hưởng ứng những hoạt động phong trào ở trường và địa phương em là: 
    – Ở địa Phương: Để ủng hộ cho đồng bào miền núi gặp khó khan trong lũ lụt, em đã quyên góp một số sách vở, đồ dùng của em cho các bạn.
    – Ở trường: em luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp mỗi khi cần, em đã kêu gọi cả lớp cùng quyên góp ủng hộ gia đình bạn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

    Trả lời

Viết một bình luận