Ngữ Văn Lớp 6: hãy xác định các từ loại được sử dụng trong các đoạn văn sau: a, Khi hai đứa bé đưa được con đò trở về chỗ cũ thì trời đã tang tảng sán

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: hãy xác định các từ loại được sử dụng trong các đoạn văn sau:
a, Khi hai đứa bé đưa được con đò trở về chỗ cũ thì trời đã tang tảng sáng. Chúng vội vã tìm cách buộc đò lại. Rồi sau đó, cả hai đứa bé không nói gì và cùng chạy ngược lên đoạn bờ sông đối diện với dải cát.
b, Sau câu nói của thẳng Mon, cả hai đứa trẻ bắt đầu thấy sợ, từ phía ngôi nhà của chúng ở chân đê, vọng lại tiếng người lớn gắt gỏng, điều gì đấy. Hai đứa trẻ vẫn căng mắt nhìn ta giữa dòng sông, trời đã sáng.
Có tất cả 12 từ loại nhé: Danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ từ,đại từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ.
Nhờ mọi người làm nhanh giúp e ak! Ai nhanh nhất và đúng nhất e cho câu trả lời 5 sao vs câu tlhn nhé

Trả Lời

 1. a.
  – Danh từ: đứa bé, con đò, chỗ, trời, cách, đò, đoạn, bờ sông, dải cát
  – Động từ: đưa, trở về, tìm, buộc, nói, chạy, đối diện
  – Tính từ: cũ, tang tảng, sáng, vội vã, ngược
  – Số từ: hai
  – Lượng từ: cả hai
  – Chỉ từ: đó
  – Phó từ: được, đã, lại, không
  – Quan hệ từ: thì, và, với
  – Đại từ: Chúng
  – Trợ từ, thán từ, tình thái từ: Không có!
  b.
  – Danh từ: câu nói, Mon, đứa trẻ, ngôi nhà, chân đê, tiếng, người lớn, mắt, dòng sông, trời
  – Động từ: bắt đầu, thấy, gắt gỏng, căng, nhìn
  – Tính từ: sợ, sáng
  – Số từ: hai
  – Lượng từ: cả hai
  – Chỉ từ: đấy
  – Phó từ: ra, đã
  – Quan hệ từ: của, ở
  – Đại từ: thằng, chúng, 
  – Trợ từ, thán từ, tình thái từ: Không có!

  Trả lời
 2. a)
  – Số từ: hai
  – Danh từ: con đò, trời, chỗ cũ, bờ sông, dải cát.
  – Động từ: đưa, trở về, tìm, buộc, chạy.
  – Tính từ: sáng, vội vã.
  – Phó từ: đã
  – Đại từ: chúng, đứa bé
  – Quan hệ từ: khi, thì, rồi sau đó,và, với
  b) – Danh từ: Mon, đứa trẻ, ngôi nhà, chân đê, dòng sông, trời, 
      – Động từ: căng, nhìn
      – Tính từ: sợ, gắt gỏng,sáng
      – Phó từ: đã
      – Lượng từ: cả
      – Số từ: hai
      – Đại từ: đứa trẻ, người lớn, ta
      

  Trả lời

Viết một bình luận