Ngữ Văn Lớp 6: Em có đồng tình với việc người mẹ trong đoạn trích “xem người ta kìa … Mười phân vẹn mười” lấy người khác ra để sợ sánh với con mình

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Em có đồng tình với việc người mẹ trong đoạn trích “xem người ta kìa … Mười phân vẹn mười” lấy người khác ra để sợ sánh với con mình không

Trả Lời

 1. -Em đồng tình với việc người mẹ trong đoạn trích “xem người ta kìa..”Mười phân vẹn mười”.Vì người mẹ có lí ở chỗ:
  + Ai chẳng muốn thông minh, giỏi giang.
  + Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng.
  +Ai chẳng muốn thành đạt.
  –>Sự thành công của người này là ước mơ của người khác. Vì vậy, đã có những người cố gắng vượt lên chính mình nhờ noi gương những người tài giỏi, xuất chúng.
  *Lấy người khác ra so sánh con mình có thể giúp nó có một tấm gương để nó noi theo.Nó có thể xuất sắc hơn người đó bất cứ lúc nào.

  Trả lời

Viết một bình luận