Ngữ Văn Lớp 6: Đôi tay mẹ dịu dàng sao Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày, Con nâng niu đôi bàn tay Yêu thương mẹ lắm ơn này không quên ai có bài

Ngữ Văn Lớp 6: Đôi tay mẹ dịu dàng sao Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày, Con nâng niu đôi bàn tay Yêu thương mẹ lắm ơn này không quên ai có bài

Ngữ Văn Lớp 6: Đôi tay mẹ dịu dàng sao
Ru con khôn lớn biết bao tháng ngày,
Con nâng niu đôi bàn tay
Yêu thương mẹ lắm ơn này không quên
ai có bài này kViết một bình luận