Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: Mẹ ơi, trên mây có người gọi con: “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà.

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: Mẹ ơi, trên mây có người gọi con: “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà.

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
“Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà.
Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc”.
Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?”
Họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”.
“ Mẹ mình đang đợi ở nhà”- Con bảo- “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”.
Thế là họ mỉm cười bay đi .
Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: Mẹ ơi, trên mây có người gọi con: “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà.”

Viết một bình luận