Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phậ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lười câu hỏi: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình, từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt giam vào ngục thất. mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê nhà làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa thành bọ hung.
Câu 1: Đoạn văn trên trích ra từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào và được kể theo trình tự nào?
Câu 2: Trong truyện Thạch Sanh, hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông hoàn toàn đối lập nhau về tính cách. Hãy chỉ ra các phương diện đối lập đó?
Câu 3: Tìm số từ và lượng từ trong đoạn văn trên.
Câu 4: Trong đoạn trích có từ cửa hang là trường hợp chuyển nghĩa của từ cửa, em hãy tìm các trường hợp chuyển nghĩa khác của từ cửa
Câu 5: Tìm các cụm động từ trong câu: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưaThạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình, từ chuyện kết bạn với Lý Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt giam vào ngục thất. và xếp vào mô hình CĐT.

Trả Lời

 1. câu 1:
  – đoạn văn trên được trích ở văn bản: Thạch Sanh
  – là truyện cổ tích và kể theo trình tự thời gian
  ================================
  câu 2: 
  – các phương diện đối lập là:
  + Thạch Sanh: lương thiện, hiền lành, chăm chỉ
  + Lý Thông: mưu mô, gian xảo, lười nhát
  ==================================
  câu 3: 
  -lượng từ là:
  + chúng, mọi
  ———————————-
  -số từ là: 
  + hai
  ===================
  câu 4:
  – từ chuyển nghĩa của từ cửa:
  + cửa sổ, cửa sông, cửa biển
  =======================
  câu 5: 
  + Cụm động từ: cho đưa Thạch Sanh đến
  -Thành phần phụ trước: cho 
  -Từ trung tâm: đưa
  -Thành phần phụ sau: Thạch Sanh đến
  ———————————————
  +Cụm động từ: lấy làm lạ
  -Thành phần phụ trước: lấy làm
  -Từ trung tâm: lạ

  Trả lời

Viết một bình luận