Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: [..] Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trê

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: [..] Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trê

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
[..] Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
(Trích trang 88, sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo)
a) Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến văn bản nào đã học? Tác giả của văn bản ấy là ai?
b) Em hãy cho biết truyện đó thuộc thể loại nào? Nhân vật chính trong truyện là ai?
c) Em hãy cho biết đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt nào? Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
d) Tìm một cụm danh từ có trong đoạn trích trên?
e) Bài học đường đời đầu tiên mà nhân vật “tôi” rút ra sau sự việc xảy ra với Dế Choắt là gì?
f) Từ trải nghiệm và bài học của Dế Mèn, em hiểu thêm điều gì về lỗi lầm của những người ở tuổi mới lớn và về thái độ cần có trước những lỗi lầm có thể mắc phải trong cuộc sống?Viết một bình luận