Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ. Lặng

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ. Lặng

Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.
Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.
Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.
(Trích “Đêm nay Bác không ngủ” – Minh Huệ)
Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt có trong đoạn thơ trên?
Câu 2: Đoạn thơ nhắc đến những nhân vật nào? Chỉ ra các chi tiết nói lên hoàn cảnh xuất hiện của các nhân vật.
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy xuất hiện trong khổ thơ thứ hai.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 6: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ. Lặng”

 1. Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là: Biểu cảm
  Câu 2: Nhắc đến nhân vật: Anh đội viên, Bác Hồ.
  Chi tiết nói lên hoàn cảnh xuất hiện: trời khuya, nhưng Bác vẫn ngồi không ngủ, anh đội viên thấy Bác lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt trầm ngâm
  Câu 3: Các từ láy là: trầm ngâm, lâm thâm, xơ xác
  Tác dụng: 
  -trầm ngâm: thể hiện cảm xúc của Bác về đất nước
  -lâm thâm: thể hiện thời tiết không tốt
  -xơ xác: thể hiện nơi sống khó khăn

  Trả lời

Viết một bình luận