Ngữ Văn Lớp 6: đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có sử dụng từ hán việt ( gạch chân và chỉ rõ) triển l câu chủ đề chúng ta cần đối xử thân thiện đối với độn

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có sử dụng từ hán việt ( gạch chân và chỉ rõ) triển l câu chủ đề chúng ta cần đối xử thân thiện đối với động vật

Trả Lời

  1. Chúng ta cần đối xử thân thiện với động vật. Bởi chúng có vai trò quan trọng đối với con người, cũng như trái đất. Động vật là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái. Ngoài ra, chúng còn cung cấp nguồn thực phẩm cho con người. Một số loài vật còn trở thành thú cưng – được con người nuôi dưỡng, chăm sóc như một người bạn. Trái đất là một ngôi nhà, mà ở đó tất cả cùng chung sống. Bởi vậy, con người cần biết đối xử với các loài động vật một cách trân trọng và thân thiện.

    Trả lời
  2. Chúng ta cần đối xử thân thiện với động vật. Chúng là một phần quan trọng trong cuộc sống. Mỗi loài động vật đều có vai trò nhất định. Một số loài được nuôi để cung cấp nguồn thực phẩm như lợn, gà, bò… Một số loài trở thành thú cưng, giống như bạn bè của con người như chó, mèo… Còn các loài động vật hoang dã là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái của trái đất. Dù có vai trò như thế nào, các loài động vật cũng cần được chăm sóc, bảo vệ.

    Trả lời

Viết một bình luận