Ngữ Văn Lớp 6: đặt một câu bày tỏ cảm xúc của em về nhũng y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch trong đó có sử dụng trạng ngữ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: đặt một câu bày tỏ cảm xúc của em về nhũng y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch trong đó có sử dụng trạng ngữ

Trả Lời

  1. Trong thời gian diễn ra đại dịch Covid, các bác sĩ đã phải vất vả chăm sóc các bệnh nhân, sự hi sinh thầm lặng của bác sĩ thật xúc động.
    Trạng ngữ : Trong thời gian diên ra đại dịch Covid 
    #HPHG

    Trả lời

Viết một bình luận