Ngữ Văn Lớp 6: Chủ đề: Con đường quê tôi Con đường biết bao yêu thương Trải qua năm tháng vấn vương bao người

Ngữ Văn Lớp 6: Chủ đề: Con đường quê tôi Con đường biết bao yêu thương Trải qua năm tháng vấn vương bao người

Ngữ Văn Lớp 6: Chủ đề: Con đường quê tôi
Con đường biết bao yêu thương
Trải qua năm tháng vấn vương bao người
………………
Viết thêm cho mình mấy câu tiếp theo (từ dòng có dấu chấm nhá) nhớ là thơ lục bát đó nha.Mình vote cho 5 sao ,Lưu ý: khoảng 6 đến 8 câu còn không thì 10 câu.Viết một bình luận