Ngữ Văn Lớp 6: Câu hỏi đầu tiên nè! Một đống chuột chù Gật gù qua suối Một con chết đuối Hỏi còn mấy con?

Ngữ Văn Lớp 6: Câu hỏi đầu tiên nè! Một đống chuột chù Gật gù qua suối Một con chết đuối Hỏi còn mấy con?

Ngữ Văn Lớp 6: Câu hỏi đầu tiên nè!
Một đống chuột chù
Gật gù qua suối
Một con chết đuối
Hỏi còn mấy con?Viết một bình luận