Ngữ Văn Lớp 6: Câu 1: Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao sau: “Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

Ngữ Văn Lớp 6: Câu 1: Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao sau: “Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

Ngữ Văn Lớp 6: Câu 1: Chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao sau:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.Viết một bình luận