Ngữ Văn Lớp 6: Bài 4: Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ lồng trong câu sau ? So sánh và cho biết nghĩa của hai từ lồng trong hai câu trêncos liên qua

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 6: Bài 4: Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ lồng trong câu sau ? So sánh và cho biết nghĩa của hai từ lồng trong hai câu trêncos liên quan gì đến nhau không? Dựa vào đâu để phân biệt được nghĩa của các từ lồng như thế nào?
1- con ngựa đang đứng bỗng LỒNG lên .
2- mua được con chim , bạn tôi nhốt vào LỒNG.

Trả Lời

  1. – Trong câu “con ngựa đang đứng bỗng lồng lên.” từ lồng có nghĩa là hoạt động cất vó lên cao của con ngựa với một lực rất mạnh. 
    – Trong câu “mua được con chim , bạn tôi nhốt vào lồng” từ lồng chỉ đồ vật làm bằng tre, nứa, nhựa,… dùng để giữ, nhốt động vật như chim, chuột,…
    –> Nghĩa của hai từ lồng trong hai câu trên là từ đồng âm có phát âm giống nhau nhưng nghĩa không liên quan đến nhau. 
    –> Để phân biệt được nghĩa của các từ lồng cần dựa vào hoạt cảnh của câu và mỗi quan hệ với các từ còn lại trong câu.

    Trả lời

Viết một bình luận